Promóció
 

HOZZA MAGÁT NYERŐ HELYZETBE!

 Kedves Vásárlónk!

 Vegyen részt pontgyűjtő játékunkban, gyűjtse az autós matricákat!

2011. március 14-től 2011. április 30-ig a kijelölt CBA üzletekben minden pontot érő termék megvásárlása után egy darab autós matricát adunk ajándékba. Ragasszon be a pontgyűjtő füzetbe a játék ideje alatt 30 db autós matricát, és személyes adataival kitöltve 2011. április 30-ig dobja be az üzletben található gyűjtődobozba.

A játékszabályzatot, a nyereményjátékban résztvevő termékek körét valamint a promócióban résztvevő CBA üzletek listáját megtalálja a bolti szórólapokon és itt, a www.hansakontakt.hu honlapon is.

Vásároljon minél több pontot érő terméket és kérje az autós matricákat a pénztáros kollégáktól. A pontgyűjtő játékban és nyereménysorsoláson való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Vegyen részt a nyereménysorsoláson!

A NYEREMÉNY

EGY VOLKSWAGEN POLO SZEMÉLYAUTÓ>

A sorsolás 2011.május 31-én közjegyző jelenlétében történik. A nyertest postán értesítjük. Sikeres pontgyűjtést kívánunk!”

JÁTÉKSZABÁLYZAT A „HOZZA MAGÁT NYERŐ HELYZETBE!”

elnevezésű pontgyűjtő és nyereményjátékhoz

  

1.                  A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

A „Hozza magát nyerő helyzetbe!” elnevezésű pontgyűjtő és nyereményjáték (a továbbiakban: „promóció”) szervezője a Hansa-Kontakt Kft. /6724 Szeged, Huszár u. 1./ (a továbbiakban „Szervező”). A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár (a továbbiakban: „Játékos”) az  alábbi korlátozással. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték kivitelezésében, szervezésében és lebonyolításában érintett dolgozók, valamint ezen személyek Ptk.685§ b., pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói. A 4. pontban felsorolt CBA üzletekben dolgozó személyek promócióban való részvételét a CBA üzletet üzemeltető vállalkozás tulajdonosa vagy felelős vezetője szabályozza. A promócióban való részvétel a hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

  

2.                  A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A promóció 2011. március 14-től 2011. április 30-ig tart. A pontgyűjtés időszaka a promóció sikerétől függően két héttel meghosszabbítható, amelyet megvalósítás esetén a Szervező a www.hansakontakt.hu honlapon tesz közzé.

A promócióban a megadott határidőn belül a kijelölt CBA üzletekben minden megvásárolt pontot érő termék után a vásárló 1db autós matricát kap ajándékba. A pontot érő termékek tetszőleges összetételű megvásárlásával gyűjthető össze a 30 db autós matrica.

A nyereménysorsoláson való részvétel feltétele, hogy a 30 darab autós matricát tartalmazó gyűjtőfüzetet a vásárló személyes adataival pontosan kitöltve bedobja 2011. április 30-ig az üzletben elhelyezett gyűjtőládába. A pontgyűjtési időszak meghosszabbítása esetén a gyűjtőfüzeteket május 14-ig helyezhetik a gyűjtőládába.

 

3.                  A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

A promóció konkrét termékek vásárlásához kötött.  A kiskereskedelmi egységekben forgalmazott termékeknek csak egy meghatározott köre vesz részt a promócióban. A pontot érő termékek körét a Szervező a promóció 4 oldalas színes szórólapjában, a www.hansakontakt.hu honlapon valamint a promóció 2. számú mellékletben teszi közzé.

A termékek tetszőleges összetételben vásárolhatók, nem szükséges 30 különféle termék vásárlása.

A promóciós kiadványban fotóval megjelenített termékeken túl adott termék íz és illatvariációi is a promóciós termékkör részét képezik az alábbi kitétellel: a promóciós szórólapon fotóval nem szereplő termékek, azaz az adott cikk íz-, és illatvariációira nem áll fenn a boltok részére terméktartási kötelezettség, ebből adódóan a kiegészítő termékkör választéka üzletenként eltérő lehet.

A promócióban a 2 sz. mellékletben felsorolt termékek vesznek részt. 

 

4.                  A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÜZLETEK

A promóció a 2. pontban megjelölt időtartam alatt az 1. sz. mellékletben felsorolt CBA üzletekben kerül lebonyolításra.

 

5.                  RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PROMÓCIÓ MENETE

A promócióban a Játékos az 1. számú mellékletben meghatározott CBA üzletekben, a 2. pontban feltüntetett pontgyűjtési időszakban mindenpontot érő termék megvásárlása után autós matricát kap, amit a pontgyűjtő füzetbe beragasztva gyűjthet. A pontok készpénzre nem válthatók, és készpénzért meg nem vásárolhatók.

A pontot érő termékek körét a Szervező a promóció 4 oldalas színes szórólapjában, valamint a www.hansakontakt.hu honlapon a promóció 2. számú mellékletben teszi közzé.

A termékek tetszőleges összetételben vásárolhatók, nem szükséges 30 különféle termék vásárlása.

A promóciós kiadványban fotóval megjelenített termékeken túl adott termék íz és illatvariációi is a promóciós termékkör részét képezik azzal a kitétellel, hogy a kiegészítő termékkör választéka üzletenként eltérő lehet.

A nyereménysorsoláson való részvétel feltétele, hogy a 30 darab autós matricát tartalmazó gyűjtőfüzetet a vásárló személyes adataival pontosan kitöltve dobja be a 2. pontban rögzített időpontig az üzletben elhelyezett gyűjtőládába.

 

6.                  A NYEREMÉNY

            VOLKSWAGEN Polo személyautó

            Típusa:            Trendline 70 4 ajtós

            Motor, váltó:   1198 ccm

            Teljesítmény:  51KW / 70 LE

            Szín:                Cukorfehér (B4B4)

A jelen pontban leírtak alapján, a megadott bolti címre bedobott gyűjtőfüzet abban az esetben tekinthető érvényesnek, a továbbiakban „Pályázatnak”, ha teljesültek a következő feltételek:

      A gyűjtőfüzet legkésőbb a 2. pontban rögzített határidőig bedobásra kerül a címlistában szereplő bármelyik CBA üzlet gyűjtődobozába.

      A beküldött gyűjtőfüzet mind a 30 pontot tartalmazza.

      Több pontgyűjtő füzet nem vonható össze.

     Játékos neve és lakcíme olvashatóan került feltüntetésre és a Játékos érvényes, létező   magyarországi lakcímet adott meg, ahol a Játékosnak küldemények átvételére meghatalmazottja van.

Ha egy játékos több érvényes pályázatot küld be, a játékos valamennyi pályázata részt vesz a sorsoláson. Amennyiben a játékos neve, és pontos lakcíme nem olvasható, vagy a sorsolási bizottság számára nem egyértelmű, a Pályázat érvénytelennek minősül. A Játékos a Pályázat megadott címekre történő beküldésével elfogadja a promóció hivatalos játékszabályzatát.

 

7.                  NYEREMÉNYSORSOLÁS

A bolti gyűjtődobozok biztonságos összegyűjtéséről a Szervező gondoskodik.  A beérkezett Pályázatok közül 2011. május 31-én 10 órakor közjegyző jelenlétében kerül kisorsolásra a nyereményautó.

A sorsolás helyszíne: 6728 Szeged, Back Bernát u. 6.

A fődíj egy VOLKSWAGEN POLO típusú személyautó, melyet egy kihúzott személy nyer meg.

A sorsolás során 5 tartalék nyertes kerül kihúzásra az esetleges érvénytelen pályázatok pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik. Egy gyűjtőfüzet egy nyerési esély. A nyeremények készpénzre nem válthatóak és harmadik személyre át nem ruházhatóak.

Egy első számú Pályázat, valamint 5 db tartalék Pályázat kerül közjegyző jelenlétében kihúzásra. Amennyiben az első számú nyertes Pályázata alakilag, tartalmilag nem megfelelő, vagy nem jogosult a játékban való részvételre, úgy a további 5 tartalék nyertes Pályázat kerül a kihúzás sorrendjében nyertes pozícióba.

A hivatalos sorsolási jegyzőkönyvben megállapított adatok alapján a nyerteseket a sorsolást követően a Szervező postai úton értesíti.

 

8.                  A NYERTES

A nyertes Játékos Pályázata elküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy neve, fotója és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint hogy a róla készített hang- illetve videofelvételt és fényképet a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra.

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a megadott határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. A nyereményeket a szervező képviselője személyesen adja át. A tartalék nyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a kisorsolt nyertes pályázat beküldője nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, vagy egyéb a játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben az esetben az adott nyereményre - az adott nyereményhez kisorsolt- soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a Játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek.

A Szervező a fődíj nyertesével egyezteti az autó átadásának időpontját, melynek végső határideje 2011.augusztus 31.

 

9.                  ADÓZÁS

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, – jelen játékszabályban meghatározott megkötésekkel – a Szervező viseli.

Az egyéb felmerülő költségek, (Pl: a díj átadási helyszínére történő utazás költségeit) a nyertest terhelik.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos és a tartalék játékosok a nyereményét a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon a költségvetésbe fizeti be. A vagyonszerzési illetéket a nyertes fizeti. 

10.              INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL

A Nyereményjátékról részletes információk a 4. pontban megjelölt CBA üzletekben található plakátokon és szórólapokon, illetve a www.hansakontakt.hu weboldalon érhetők el.

 

11.               VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a nyertes Játékos nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.

A Szervező a promócióval és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket illetve a Játékban résztvevő üzletek körét egyoldalúan módosítsa. 

 

 Letölthetö mellékletek:

Az akcióban részt vevö boltok listája Promóciós termék lista.

Szeged, 2011. február 14.

Hansa-Kontakt Kft.

Szervező

 [ Vissza ]

 
Hansa Kontakt Kft. © - Eddig 165258 látogatónk volt.              Üzletszabályzat       Kapcsolat       Oldaltérkép